22 listopada 2019r. w Szkole Muzycznej I i IIst. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Solfeżowy Czytania a vista. Laureatami zostali Miłosz Suchcicki (I miejsce ex aequo) oraz Zuzanna Pawlik (III miejsce). Uczniów przygotowała p.Maria Datta. Serdecznie gratulujemy!